Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đ�p
 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Mùa Thường Niên
 Tìm Bài : Con Mến Yêu Ngài - Thy Yên

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
  Click here to attach a file to your post
 
   

T O P I C    R E V I E W
Yeu_Doi Posted - 01/11/18 : 07:09

YD đang tìm bài Con Mến Yêu Ngài của Thy Yên. ACE nào có cho YD xin nhé. Đa tạ

https://www.youtube.com/watch?v=jdH04Ir3z3A
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Yeu_Doi Posted - 01/17/18 : 19:14

Thanks Chị
michelle Posted - 01/11/18 : 12:07
Ghi sai tên bài hát làm sao mà tìm được đây?

CON TIN MẾN NGÀI - Thy Yên

michelle dùng MuseScore để chép lại bài này cho dễ hát.

Download Attachment: ConTinMenNgai - Thy Yen.pdf
40.99 KB

Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05