Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đ�p
 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Lễ về Đức Mẹ
 tìm bài Hiền Mẫu Lavang - Ninh Doãn Hung

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
  Click here to attach a file to your post
 
   

T O P I C    R E V I E W
Yeu_Doi Posted - 05/31/18 : 10:29

YD đang kiếm lời bài hát này

https://www.youtube.com/watch?v=BZnEkXLDofg&t=116s

ACE nào có cho YD xin nhé

YD
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Yeu_Doi Posted - 06/05/18 : 09:16
Woww... sướng qua.. vui quạ em cam on
ndh Posted - 06/05/18 : 06:56
Chào bạn Yeu_Doi
Xin gởi bạn bài hát Hiền Mẫu Lavang 2 bè và 4 bè để tùy nghi sử dụng.

Thân mến
ndh

Download Attachment: HienMauLavang2be.pdf
87.55 KB


Bản 4 bè có sửa note bè Alto và bè Tenore ở chữ "MUÔN" phần CODA và cách hát chữ Ave Maria của bè BassDownload Attachment: HienMauLavang4beFinal.pdf
110.97 KB

Mời nghe audio với tiếng hát của Lam Phương và ca đoàn Sao Mai
https://youtu.be/OORuu7vU3A8

Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05