Lịch 2020
(Phụng Vụ năm A, Ngày Thường Năm II) 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

 Tháng 12, 2019

 

 

01/12

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm A)

08/12

Chúa Nhật

2 Mùa Vọng

09/12

Thứ Hai

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, (USA Không Buộc)

12/12

Thứ Năm

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, (Lễ Kính ở Mỹ)

15/12

Chúa Nhật

3 Mùa Vọng

22/12

Chúa Nhật

4 Mùa Vọng

24/12

Thứ Ba

Lễ Vọng Giáng Sinh

25/12

Thứ Tư

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

26/12

Thứ Năm

Lễ Thánh Stephanô tử đạo, lễ Kính

27/12

Thứ Sáu

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, lễ Kính

28/12

Thứ Bảy

Lễ Các Thánh Anh Hài, lễ Kính

29/12

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, lễ Kính

 Tháng 1, 2020

 

 

01/01/2020

Thứ Tư

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng, New Year
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

05/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

12/01

Chúa Nhật

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Lễ Kính

19/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (QN)

25/01

Thứ Bảy

Lễ Th. Phaolô TĐ Trở Lại, Lễ Kính

25/01

Thứ Bảy

Tết Nguyên Đán - Canh Tư, cầu B́nh An

26/01

Chúa Nhật

3 QN (Mùng 2 Tết)

 Tháng 2, 2020

 

 

02/02

Chúa Nhật

Lễ Đức Mẹ Dâng Con (Lễ Nến), Lễ Kính

09/02

Chúa Nhật

5 QN

(14/02

Thứ Sáu

Ngày Valentine ở Mỹ)

16/02

Chúa Nhật

6 QN

22/02

Thứ Bảy

Lễ Kính Toà Thánh Phêrô

23/02

Chúa Nhật

7 QN

26/02

Thứ Tư

Lễ Tro
Chú ư: Các Chúa Nhật của Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (các Lễ Kính và Lễ Trọng vẫn có Kinh Vinh Danh: Kính Tông Ṭa Phêrô, Lễ Th Giuse, Lễ Truyền Tin)

 Tháng 3, 2020

 

  Tháng Kính Thánh Cả Giuse

01/03

Chúa Nhật

1 Mùa Chay

08/03

Chúa Nhật

2 Mùa Chay - USA Đổi giờ lên 1 tiếng

15/03

Chúa Nhật

3 Mùa Chay

19/03

Thứ Năm

Lễ Thánh Giuse, Lễ Trọng (có Kinh Vinh Danh)

22/03

Chúa Nhật

4 MC  

25/03

Thứ

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ, Lễ Trọng (có Kinh Vinh Danh)

29/03

Chúa Nhật

5 MC 

 Tháng 4, 2020

 

 

05/04

Chúa Nhật

Lễ Lá

09/04

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

10/04

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

11/04

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

12/04

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh - Bắt đầu tuần Bát Nhật Phục Sinh

19/04

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa T́nh Thương

25/04

Thứ Sáu

Lễ Kính Th. Marcô, Thánh Sử

26/05

Chúa Nhật

3 PS

30/04

Thứ Năm

Cầu cho quê hương Việt Nam

 Tháng 5, 2020

 

  Tháng Hoa Đức Mẹ

01/05

Thứ Sáu

Lễ Thánh Giuse Thợ (Ngày Quốc Tế Lao Động)

(03/05

Chúa Nhật

Lễ Kính Th Philipphê và Giacôbê II, Tông Đồ)

03/05

Chúa Nhật

4 PS (Cầu Cho Ơn Gọi)

10/05

Chúa Nhật

5 PS (Mother’s Day)

17/05

Chúa Nhật

6 PS

21/05

Thứ Năm

Lễ Chúa Lên Trời (Có nơi chuyển đến CN )

24/06

Chúa Nhật

7 PS (Lễ Chúa Lên Trời)

(25/05

Thứ Hai

Memorial Day ở Mỹ)

31/05

Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

(31/05

Chúa Nhật

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ Kính)

 Tháng 6, 2020

 

 

07/06

Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi

14/06

Chúa Nhật

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa (Father’s Day)

19/06

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Trọng

20/06

Thứ Bảy

Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ

21/06

Chúa Nhật

12 QN

24/06

Thứ Tư

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng

28/06

Chúa Nhật

13 QN

29/06

Thứ Hai

Lễ Hai Thánh TĐ Phêrô & Phaolô, Lễ Trọng

 Tháng 7, 2020

 

 

03/07

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tôma TĐ. Lễ Kính

04/07

Thứ Bảy

Independence Day (Lễ Độc Lập USA)

05/07

Chúa Nhật

14 QN

12/07

Chúa Nhật

15 QN

19/07

Chúa Nhật

16 QN

25/07

Thứ Bảy

Lễ Thánh Giacôbê I (James), TĐ, Lễ Kính

26/07

Chúa Nhật

17 QN

 Tháng 8, 2020

 

 

02/08

Chúa Nhật

18 QN

06/08

Thứ Năm

Lễ Chúa Biến H́nh, Lễ Kính

06 - 09/08

Thurs - Sun

Ngày Thánh Mẫu 29th (Đồng Công, Mis.)

09/08

Chúa Nhật

19 QN

10/08

Thứ Hai

Lễ Kính Thánh Lorenso, tử đạo, Lễ Kính

15/08

Thứ Bảy

Đức Mẹ Lên Trời (USA: Không Buộc)

16/08

Chúa Nhật

20 QN

23/08

Chúa Nhật

21 QN

24/08

Thứ Hai

Kính Thánh Bartôlômêô, T. Đồ, Lễ Kính

30/08

Chúa Nhật

22 QN

 Tháng 9, 2020

 

 

(01/09

Thứ Ba

Ngày Labor Day ở USA)

06/09

Chúa Nhật

23 QN

08/09

Thứ Ba

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Lễ Kính

13/09

Chúa Nhật

24 QN

14/09

Thứ Hai

Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính

20/09

Chúa Nhật

25 QN

21/09

Thứ Hai

Kính Thánh Matthêô, Tông Đồ Thánh Sử

27/09

Chúa Nhật

26 QN

29/09

Thứ Ba

Kính 3 Tổng Lănh T.T Micae, Gabie và Raphae.

 Tháng 10, 2020

 

  Tháng Mân Côi Đức Mẹ

(01/10

Thứ Năm

Tết Trung Thu)

04/10

Chúa Nhật

27 QN

11/10

Chúa Nhật

28 QN

18/10

 

Kính Thánh Luca, Thánh Sử

18/10

Chúa Nhật

29 QN - Khánh Nhật Truyền Giáo

25/10

Chúa Nhật

30 QN

28/10

Thứ Tư

Thánh Simon và Giude Tông Đồ

(31/10

Thứ Bảy

Ngày Halloween ở USA)

 Tháng 11, 2020

 

  Tháng Các Linh Hồn

01/11

Chúa Nhật

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Buộc- Đổi giờ, vặn lại 1 tiếng

02/11

Thứ Hai

Lễ Các Đẳng Linh Hồn

08/11

Chúa Nhật

32 QN

09/11

Thứ Hai

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th.  Latêranô, Lễ Kính

15/11

Chúa Nhật

33 QN

22/11

Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

24/11

Thứ Ba

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

(26/11

Thứ Năm

Thanksgiving Day ở Mỹ)

29/11

Chúa Nhật

1 MV (bắt đầu Phụng Vụ năm B)

30/11

Thứ Hai

Lễ Th. Anrê TĐ, Lễ Kính

 Tháng 12, 2020

 

 

06/12

Chúa Nhật

2 MV

08/12

Thứ Ba

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng, Buộc

12/12

Thứ Bảy

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, (Lễ Kính ở Mỹ)

13/12

Chúa Nhật

3 MV

20/12

Chúa Nhật

4 MV 

24/12

Thứ Năm

Lễ Vọng Giáng Sinh

25/12

Thứ Sáu

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

26/12

Thứ Bảy

Lễ Thánh Stephanô tử đạo, lễ Kính

27/12

 

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, lễ Kính

27/12

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, lễ Kính

28/12

Thứ Hai

Lễ Các Thánh Anh Hài, lễ Kính

  Chú ư: Tại Hoa Kỳ

 1. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3) và Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & PhaoLô (29/6) không buộc.
 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1), Lễ Mẹ Lên Trời (15/8) và Lễ Các Thánh (1/11) nếu vào ngày thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ không buộc.
 3. Mother’s Day: The Second Sunday in May
 4. Father’s Day: The Third Sunday in June
 5. Daylight Saving Time: 2am on the Second Sunday in March and the First Sunday of November.
 6. Ngày Thánh Mẫu Missouri: thường vào tuần đầu của tháng Tám

Những Ngày Cầu Nguyện và Kính Đặc Biệt:

 1. Ngày cầu cho Hoà B́nh Thế Giới: Ngày 1/1, Lễ Mẹ Thiên Chúa
 2. Tuần bát nhật cầu cho Hiệp Nhất: Từ ngày 18 tháng 1 đến lễ Thánh Phaolô TĐ trở lại (25/1)
 3. Kính Ḷng Thương Xót Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh
 4. Ngày Cầu cho Ơn Thiên Triệu: Chúa Nhật IV Phục Sinh
 5. Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo: Chúa Nhật áp chót của Tháng Mười