Lịch 2022 (USA)
(Phụng Vụ Chúa Nhật năm C, ngày thường chu kỳ II) 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

28/11/2021

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm A)
(Chú ư: Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia)

30/11/2021

Thứ Ba

Lễ Kính Thánh Andrê Tông Đồ

05/12/2021

Chúa Nhật

2 MV

07/12/2021

Thứ Ba

Lễ Vọng, Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng

08/12/2021

Thứ Tư

Lễ Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Trọng

12/12/2021

Chúa Nhật

3 MV

19/12/2021

Chúa Nhật

4 MV

24/12/2021

Thứ Sáu

Vọng Giáng Sinh

25/12/2021

Thứ Bảy

Lễ Giáng Sinh

26/12/2021

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, Lễ Trọng

27/12/2021

Thứ Hai

Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, Lễ Kính)

 Tháng 1, 2022

 

 

31/12/2021

Thứ Sáu

Lễ Vọng Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng và Buộc
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

01/01/2022

Thứ Bảy

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng và Buộc, New Year
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

02/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

09/01

Chúa Nhật

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (bắt đầu mùa Thường Niên)

16/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (QN)

23/01

Chúa Nhật

3 QN (Tuần Cầu Cho Hiệp Nhất)

25/01

Thứ Ba

Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

30/01

Chúa Nhật

4 QN

 Tháng 2, 2022

 

 

01/02

Thứ Ba

Tết Nguyên Đán, năm Nhâm Dần

02/02

Thứ Tư

Lễ Chúa Tỏ Ḿnh (Presentation of the Lord)

06/02

Chúa Nhật

5 QN

13/02

Chúa Nhật

6 QN 

14/02

Thứ Hai

Ngày Valentine ở Mỹ

20/02

Chúa Nhật

7 QN 

27/02

Chúa Nhật

8 QN 

 Tháng 3, 2022

 

  Thánh Kính Thánh Cả Giuse

02/03

Thứ Tư

Lễ Tro
Chú ư: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng)

06/03

Chúa Nhật

1 MC 

13/03

Chúa Nhật

2 MC  (Đổi giờ lên 1 tiếng)

19/03

Thứ Bảy

Lễ Thánh Giuse, Lễ Trọng

20/03

Chúa Nhật

3 MC 

25/03

Thứ Sáu

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ, Lễ Trọng

27/03

Chúa Nhật

4 MC 

 Tháng 4, 2022

 

 

03/04

Chúa Nhật

5 MC 

10/04

Chúa Nhật

Lễ Lá

14/04

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

15/04

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

16/04

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

17/04

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh

24/04

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa T́nh Thương

25/04

Thứ Hai

Lễ Kính Th. Marcô, Thánh Sử

(30/04

Thứ Bảy

Cầu cho quê hương Việt Nam)

 Tháng 5, 2022

 

  Tháng Hoa Đức Mẹ

01/05

Chúa Nhật

3 Phục Sinh (PS) (Mother’s Day)

01/05

Chúa Nhật

Lễ Thánh Giuse Thợ (Ngày Quốc Tế Lao Động)

03/05

Thứ Ba

Lễ Kính Th Philipphê và Giacôbê II, Tông Đồ

08/05

Chúa Nhật

4 PS

14/05

Thứ Sáu

Lễ Kính Th. Matthia, Tông Đồ

15/05

Chúa Nhật

5 PS

22/05

Chúa Nhật

6 PS

26/05

Thứ Năm

(Lễ Chúa Lên Trời chính ngày)

29/05

Chúa Nhật

7 PS - Lễ Chúa Lên Trời

(30/05

Thứ Hai

Memorial Day ở Mỹ)

31/05

Thứ Ba

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ Kính

 Tháng 6, 2022

 

 Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

05/06

Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống  (10-QN)

06/06

Thứ Hai

Lễ Mẹ Ban Ơn (Lễ Nhớ)

11/06

Thứ Bảy

Thánh Barnabas Tông Đồ

12/06

Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi (CN-11 QN) (Father’s Day)

19/06

Chúa Nhật

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa (12-QN)

23/06

Thứ Năm

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng

24/06

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Trọng

25/06

Thứ Bảy

Lễ Khiết Tâm Mẹ, Lễ Nhớ

26/06

Chúa Nhật

13 QN

29/06

Thứ Tư

Lễ Hai Thánh TĐ Phêrô & Phaolô, Lễ Trọng

 Tháng 7, 2022

 

 

03/07

Chúa Nhật

14 QN

(03/07

Chúa Nhật

Lễ Thánh Tôma TĐ)

10/07

Chúa Nhật

15 QN

17/07

Chúa Nhật

16 QN

24/07

Chúa Nhật

17 QN

25/07

Thứ Bảy

Lễ Thánh Giacôbê (James), TĐ, Lễ Kính)

31/07

Chúa Nhật

18 QN

 Tháng 8, 2022

 

 

04/08

Thứ Năm

Thánh John Vianey, Lễ Nhớ

06/08

Thứ Bảy

Lễ Chúa Biến H́nh

07/08

Chúa Nhật

19 QN

10/08

Thứ Tư

Lễ Kính Thánh Lorenso, tử đạo.

14/08

Chúa Nhật

20 QN

15/08

Thứ Hai

Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Trọng

21/08

Chúa Nhật

21 QN

24/08

Thứ Tư

Kính Thánh Bartôlômêô (Bartholomew), T. Đồ

28/08

Chúa Nhật

22 QN

 Tháng 9, 2022

 

 

04/09

Chúa Nhật

23 QN

(05/09

Thứ Hai

Ngày Labor Day ở USA)

08/09

Thứ Năm

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Lễ Kính

11/09

Chúa Nhật

24 QN

14/09

Thứ Tư

Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính

18/09

Chúa Nhật

25 QN

21/09

Thứ Tư

Kính Thánh Matthêô, Tông Đồ Thánh Sử

25/09

Chúa Nhật

26 QN

29/09

Thứ Năm

Kính 3 Tổng Lănh T.T Micae, Gabie và Raphae.

 Tháng 10, 2022

 

  Tháng Mân Côi Đức Mẹ

01/10

Thứ Bảy

Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Hài Đồng

02/10

Chúa Nhật

27 QN

(02/10

Chúa Nhật

Lễ Nhớ Các Thánh Thiên Thần Bản Mạnh)

07/10

Thứ Sáu

Lễ Mẹ Mân Côi, Lễ Nhớ

09/10

Chúa Nhật

28 QN

16/10

Chúa Nhật

29 QN

18/10

Thứ Ba

Kính Thánh Luca, Thánh Sử

23/10

Chúa Nhật

30 QN (Khánh Nhật Truyền Giáo)

28/10

Thứ Sáu

Kính 2 Thánh Simon và Jude, Tông Đồ)

30/10

Chúa Nhật

31 QN

(31/10

Thứ Hai

Ngày Halloween ở USA)

 Tháng 11, 2022

 

  Tháng Các Linh Hồn

01/11

Thứ Ba

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Trọng

02/11

Thứ Tư

Lễ Các Đẳng Linh Hồn - Lễ Trọng

06/11

Chúa Nhật

32 QN (Đổi Giờ lui lai)

09/11

Thứ Tư

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th.  Latêranô, Lễ Kính

13/11

Chúa Nhật

33 QN

20/11

Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

22/11

Thứ Ba

Lễ Thánh Cecilia, quan thầy các Ca Đoàn, nhạc sĩ

24/11

Thứ Năm

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

25/11

Thứ Năm

Thanksgiving Day ở Mỹ

27/11

Chúa Nhật

1 MV (bắt đầu Phụng Vụ năm A)

30/11

Thứ Tư

Lễ Kính Thánh Anrê, Tông Đồ

 Tháng 12, 2022

 

 

04/12

Chúa Nhật

2 MV

08/12

Thứ Năm

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc ở USA

11/12

Chúa Nhật

3 MV

12/12

Thứ Hai

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, Lễ Kính ở Mỹ

18/12

Chúa Nhật

4 MV

25/12

Chúa Nhật

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

27/12

Thứ Ba

Lễ Kính Thánh Gioan, Tông Đồ

 Chú ư: Tại Hoa Kỳ

 1. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3) và Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & PhaoLô (29/6) không buộc.
 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1), Lễ Mẹ Lên Trời (15/8) và Lễ Các Thánh (1/11) nếu vào ngày thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ không buộc.
 3. Mother’s Day: The Second Sunday in May
 4. Father’s Day: The Third Sunday in June
 5. Daylight Saving Time: 2am on the Second Sunday in March and the First Sunday of November.
 6. Ngày Thánh Mẫu Missouri: thường vào tuần đầu của tháng Tám

Những Ngày Cầu Nguyện và Kính Đặc Biệt:

 1. Ngày cầu cho Hoà B́nh Thế Giới: Ngày 1/1, Lễ Mẹ Thiên Chúa
 2. Tuần bát nhật cầu cho Hiệp Nhất: Từ ngày 18 tháng 1 đến lễ Thánh Phaolô TĐ trở lại (25/1)
 3. Kính Ḷng Thương Xót Chúa: Chúa Nhật II Phục Sinh
 4. Ngày Cầu cho Ơn Thiên Triệu: Chúa Nhật IV Phục Sinh
 5. Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo: Chúa Nhật áp chót của Tháng Mười

http://www.churchyear.net/calendar2022.html