Cầu Hồn

Chú Ý: Một số bài trong phần này có thể xử dụng cho phần Mùa Chay, hoặc ngược lại

Updated 06/29/2021 by HH

Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm

Tên Bài Hát  Tác Giả  Imp Update 
Alleluia      
Alleluia Lễ Cầu Hồn/An Táng 1 hvh   Apr 12
An Bình Ra Đi   MIDI  Hải Nguyễn   Jan 09
An Bình Ra Đi   Lữ Hành   Feb 12
An Nghỉ Trong Chúa  Thanh Đan   Jun 07
Ánh Lung Linh  Trầm Thiên Thu   Nov 17
Ánh Sáng Ngàn Thu  Trầm Thiên Thu   May 11
Bao Giờ Thy Yên    
Biết Đến Bao Giờ   Lữ Hành   Feb 12
Biệt Khúc   MIDI  Phanxicô    
Bộ Lễ Cầu Hồn Mỹ Sơn   Feb 13
Bộ Lễ Cầu Hồn (2 bè) Mỹ Sơn, hvh   Feb 13
Ca Dâng Lễ    Nguyễn Duy Vi, hvh   Jul 10
Ca Dâng Lễ    Vũ Ðình Ân    
Ca Nhập Lễ Mỹ Sơn    
Ca Nhập Lễ - Lễ An Táng hvh   Aug 14
Ca Nhập Lễ - Lễ Cầu Hồn hvh   Aug 14
Cát Bụi Về Với Chúa  YOUTUBE Tuấn Kim   Oct 17
Câu Xướng Tin Mừng ?    
Câu Xướng (dùng trong Mùa Chay) hvh   Feb 16
Cầu Cho Mẫu Thân  MP3 Trầm Thiên Thu   Oct 12
Cầu Cho Phụ Thân   MP3 Trầm Thiên Thu   Sep 15
Cầu Cho Thân Nhân   MP3 Trầm Thiên Thu   Aug 14
Cầu Hồn (Viết Chung) Viết Chung    
Cầu Xin Ân Xá Trầm Thiên Thu   Nov 13
Cậy Lòng Chúa Nhân Từ Ngọc Hân Imp Dec 13
Cậy Vì Danh Chúa Trần Thế   Jul 11
Cậy Vào Lòng Chúa Xót Thương Liên Bình Định   Nov 19
Chiếc Lá Trên Cành Trần Thế   Jul 11
Chiêm Ngưỡng Thánh Nhan  Ngọc Cẩn   Nov 10
Chốn Luyện Hình  Liên Bình Định   Mar 09
Chốn Thẳm Sâu  Nhật Minh Imp Jun 15
Chúa Chăn Nuôi Tôi   Duy Thiên    
Chúa Chăn Nuôi Tôi  MIDI       
Chúa Chăn Nuôi Tôi 3   MIDI  Quang Ánh    
Chúa Chí Ái   Lê Đăng Ngôn (Imp)    
Chúa Chiên Lành Viết Chung    
Chúa Gọi Con Về Hiền Hoà Imp Feb 15
Chúa Gọi Con Về Lan Thanh   Jul 11
Chúa Là Đấng Từ Bi (Đáp Ca) Trần Duy   May 16
Chúa Là Nguồn Ánh Sáng  MIDI      
Chúa Là Nơi Con Nương Tựa Hoàng Kim    
Chúa Là Phần Gia Nghiệp         
Chúa Là Sự Sáng  Nhật Minh Imp Jun 15
Chúa Luôn Khoan Hồng      
Chúa Luôn Từ Ái       
Chúa Luôn Xót Thương  Vũ Ðình Ân    
Chúa Nhân Từ Kim Long    
Chúa Ơi Bao Giờ?   Lữ Hành   Feb 12
Chúng Con Cậy Vì  Ngọc Cẩn   Nov 10
Chút Tình Son   Lữ Hành   Feb 12
Cõi Thiên Đàng   Lê Hà   Nov 17
Con Vươn Tới Chúa  MIDI      
Con Xin Dâng    Mi Trầm    
Con Xin Về Bên Chúa    Sơn Dương   Jun 12
Của Lễ Cậy Trông  MIDI      
Của Lễ Ðền Tội   Ðức Hùng    
Cuộc Đời Trần Gian   MIDI       
Dâng Chúa Niềm Đau  Nhật Minh Imp Jun 15
Dâng Lễ Cầu Hồn hvh   Sep 14
Dâng Lễ Cuối Đời  Trầm Thiên Thu   May 11
Đáp Ca      
Đến Giờ Đã Điểm   Lữ Hành   Feb 12
Ðến Trình Diện Cha      
Đi Về Nhà Cha - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Feb 28, 21
Ðợi Nắng  Mai Nguyên Vũ    
Ðồng Cỏ Tươi Hùng Lân    
Ðồng Cỏ Tươi Hùng Lân, Chu   Jan 10
Ðưa Con Về Trời  Lại Quốc Hùng - Nhạc ngoại quốc    
Ðứng Trước Nhan Ngài  Ân Ðức    
Giã Biệt Cuộc Đời  Trầm Thiên Thu   May 11
Giã Từ  Trầm Thiên Thu   May 11
Giêsu Maria Giuse   MIDI  Hải Nguyễn   Jan 09
Giêsu Xin Nhớ  Đến Tôi  Hạt Cát   Feb 18
Giọt Lệ Sầu  |  MIDI  Thiên Duyên Imp Jun 29, 21
Hát Tiễn Hồn Mẹ  Hải Nguyễn   Feb 12
Hát Tiễn Hồn Cha  MIDI  Hải Nguyễn   Dec 07
Hãy Mở Cho Tôi  Hoàng Kim   Aug 09
Hãy Tiếp Nhận Con  Hùng Lân    Feb 04
Hồn Tôi Khát Chúa  Nhật Minh Imp Jun 15
Hồn Tôi Ơi  Nhật Minh Imp Jun 15
Hồn Trông Chờ Chúa  Trầm Thiên Thu   Nov 19
Hướng Nhìn Chúa Viết Chung   Nov 08
Hy Lễ Cuối Cùng Hiền Hoà Imp Feb 15
Khát Mong Tình Ngài   Lữ Hành   Feb 12
Khẩn Cầu  Trầm Thiên Thu   May 10
Kiếp Hoa    MP3 Trầm Thiên Thu   Nov 12
Kinh Lâm Tử Lữ Hành   Jan 13
Ký Thác Hồn Con hvh   Nov 08
Lạy Chúa, Chúa Đã Thấy  MIDI Lan Thanh    
Lạy Chúa Con Đây Hải Nguyễn Imp Dec 14
Lễ Dâng Tha Thiết Hải Nguyễn Imp Dec 14
Linh Ca 2 (3 bè)  MIDI  Vũ Mộng Thơ, NNT   Jan 14
Linh Hồn Con Khao Khát   MIDI  ?    
Lòng Cậy Tin Dâng Chúa    Sơn Dương   Jun 12
Lời Cầu Dâng Lên  Trầm Thiên Thu   May 11
Lời Cầu Từ Vực Sâu   MIDI Hải Nguyễn   Jun 07
Lời Cầu Xin   MIDI Hải Nguyễn   Jun 07
Lời Cuối         
Lời Đoan Nguyện  MIDI ?    
Lời Kinh Tạm Biệt       
Lời Người Ra Đi   Liên Bình Định   Apr 09
Lời Từ Ly   MIDI Hải Nguyễn   Jun 07
Luyện Hình Thương Đau  Nhật Minh Imp Jun 15
Mãi Tới Bao Giờ  Nhật Minh Imp Jun 15
Mong Chúa Ðến Kim Long     
Một Lần Nằm Xuống  Ngọc Linh   Feb 04
Nếu  Trầm Thiên Thu   May 11
Ngài Chính Là Ơn Cứu Độ Nguyễn Ngọc Tiến   Jan 10
Ngài Là Niềm Hy Vọng  Kim Ân   Jan 06
Ngày Mai Đó  MIDI ?    
Ngày Về   MIDI  Kim Long    
Nghĩa Trang Chiều Vắng  Tuấn Kim, thơ: Trầm Hương Thơ   Oct 17
Nguyện Xin Chúa  Nhật Minh Imp Jun 15
Người Là Cùng Đích  Kim Ân   Jan 06
Người Nằm Đó, Người Còn Đây Đỗ Vy Hạ    
Người Nằm Xuống Giang Ân   Sep 09
Người Ơi Hãy Nhớ  MIDI ?    
Người Ra Đi   MIDI  ?    
Nguồn Ơn Cứu Độ   ? Jul 11
Nguồn Vui Ơn Thánh   MIDI  Lời: Trần Cao Tường, Phạm Văn Tuệ  
Nguyện Xin Chúa Xót Thương   MIDI Trần Minh Hứa   Sep 15
Nguyện Xin Thiên Chúa Nhân Thay Xuân Đàn Imp Dec 14
Nhớ Sự Chết  Trầm Thiên Thu   Nov 20
Như Đàn Hạc Hoài Hương   Lữ Hành   Feb 12
Niềm Hy Vọng    ? Jul 10
Niềm Hy Vọng   Nguyễn Duy Jul 10
Niềm Hy Vọng  Hằng Sống  Ân Đức  
Niềm Hy Vọng  Muôn Đời  Kim Ân Nov 11
Niệm Khúc  YOUTUBE Trầm Thiên Thu   Oct 12
Ôi Giêsu Lân Tuất   MIDI  Nguyên Kha    
Phận Người  Nhật Minh Imp Jun 15
Phó Thác  Trầm Thiên Thu   Oct 15
Phó Thác Linh Hồn  Trầm Thiên Thu   Oct 18
Rước Lên Cung Thánh   Hàn Thư Sinh Imp Sep 13
Sầu Ca Mất Cha   MIDI Hải Nguyễn   Dec 07
Sầu Ca Mất Mẹ   MIDI Hải Nguyễn   Jun 07
Sự Sống Thay Đổi   MIDI  Phanxicô    
Tâm Tình Ca 2  Thành Tâm   Nov 08
Thánh Vịnh 62   MIDI  ?    
Thân Con Bụi Đất    Giang Ân   Sep 09
Thân Phận Người  YOUTUBE Tuấn Kim   Apr 18
Thiết Tha Tình Ngài   Lữ Hành   Feb 12
Tiếng Cầu Từ Vực Thẳm  Trầm Thiên Thu   May 11
Tiếng Con Khấn Cầu  Nhật Minh Imp Jun 15
Tín Thác Nơi Chúa    Sơn Dương   Jun 12
Tình Con Tự Vấn  Trầm Thiên Thu   May 11
Trần Gian Ngày Đó   MIDI  ?    
Trên Đường Về Nhà Cha Ngọc Cẩn   Dec 08
Trên Thập Giá  MIDI  ?    
Trình Diện   MP3 Trầm Thiên Thu   May 11
Trong Gian Truân   MIDI  Hoàng Khánh, Kim Long    
Trở Về Bụi Tro  Nhật Minh Imp Jun 15
Trở Về Cõi Sống Đỗ Vy Hạ    
Trung Kiên Chờ Mẹ  Nguyễn Duy    
Từ Chốn Luyện Hình   MIDI  Kim Long    
Từ Chốn Tối Tăm       
Từ Dưới Vực Sâu Trần Thế   Jul 11
Từ Nơi Ngục Hình  Duy Thiên    
Từ Nơi U Tối  MIDI  Liên Bình Định   Nov 15
Từ Vực Sâu  Nhật Minh Imp Jun 15
Từ Vực Sâu 2  MIDI  Kim Long    
Tự Tình Cát Bụi Hiền Hoà Imp Feb 15
Vào Cõi Đời Đời  Trầm Thiên Thu   May 11
Vầng Mây Trắng   MIDI Văn Duy Tùng - Quyên Di   Apr 11
Về Bên Chúa Đạt Đức Imp Dec 14
Về Bên Chúa 2  Kim Ân   Mar 12
Về Bên Nhan Chúa  MIDI Hải Nguyễn   Jun 07
Về Nhà Chúa   Lữ Hành   Feb 12
Vĩnh Biệt Tuấn Kim   Apr 18
Vĩnh Biệt Mẹ Hiền Lữ Hành   Jan 13
Vì Danh Chúa  Kim Long    
Vì Công Nghiệp Con Chúa  Hoa Phượng Vi   Nov 08
Vọng Lời Kinh  Trầm Thiên Thu   May 11
Vọng Tiếng Vực Sâu Lê Đăng Ngôn (Imp)    
Vững Tin Tình Chúa  Trầm Thiên Thu   May 11
Xin Chúa Thương   MIDI       
Xin Dủ Thương   MIDI Trần Minh Hứa   Sep 15
Xin Lắng Nghe  Lm Vũ Thái Hoà   Feb 15
Xin Mẹ Nghe Thấu  Phương Anh   Jul 10
Xin Ngài Ðến Ngay Bên  Đỗ Vy Hạ    
Xin Ngài Thương Con  Thành Tâm    
Xin Ơn Cứu Rỗi    Sơn Dương   Jun 12
Xin Thứ Tha Đỗ Vy Hạ    
Xin Thương  Trầm Thiên Thu   Aug 17
Xin Thương Nghe  Nhật Minh Imp Jun 15
Xin Từ Giã Cuộc Ðời  Nguyễn Chánh   Mar 04
Xin Vĩnh Biệt   MIDI  Mi Trầm    
Xin Xót Thương Con Đỗ Vy Hạ    
Xin Xót Thương Linh Hồn Con Nguyễn Ngọc Tiến   Sep 10

Ngoài Phụng Vụ

Tên Bài Hát  Tác Giả  Update 
Biệt Ca  Hải Nguyễn Dec 14
Cầu Cho Phụ Thân  MP3 Trầm Thiên Thu Jul 11
Cầu Cho Mẫu Thân  MP3 Trầm Thiên Thu Jul 11
Hoa Trắng Liên Bình Định Feb 14
Nay Anh Mai Tôi Tuấn Kim Apr 18
Tiếng Nói Con Tim Trầm Thiên Thu Jul 15
Tiễn Biệt Trầm Thiên Thu Jul 11
Thương Khóc Cha  Tuấn Kim Oct 17
     

Update database Jan 08, 2021 by TranThe