Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đ�p
 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Lễ về Đức Mẹ
 Mẹ Truyền Tin

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
  Click here to attach a file to your post
 
   

T O P I C    R E V I E W
nam Posted - 02/15/12 : 15:04
Có Bác nào có bài Mẹ Truyền Tin của Lm. Cao Thăng cho em xin với câu đầu: Một lời một lời xin vầng, Mẹ đã cất lên trong tự do. Một đời một đời khiêm nhu Mẹ xin vâng nhận ý Chúa truyền.....
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
nam Posted - 02/20/12 : 06:47
Cám ơn bác Khanh nhiều lắm!
khanh129 Posted - 02/20/12 : 02:33
Gửi Bác Nam theo yêu cầu


Download Attachment: MetruyenTin_Caothang.pdf

Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05