Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 Cn-Lễ Lá
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
969 Posts

Posted - 03/18/18 :  10:16  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CHÚA NHẬT LỄ LÁ


Dap ca - TV 21: https://youtu.be/Iy5aitrzSGs


Hiep le- Chúa đã hiến mình: https://youtu.be/rJQTOJsF9jo

HoangHung

NC/CT
969 Posts

Posted - 04/07/19 :  13:04  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote


Dap ca - TV 21: https://youtu.be/Iy5aitrzSGs

Hiep le- Chúa đã hiến mình: https://youtu.be/rJQTOJsF9jo

Hiep le 2-Khát khao: https://youtu.be/_rVsaIbNsWQ
Go to Top of Page

HoangHung

NC/CT
969 Posts

Posted - 03/29/20 :  23:55  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Dap ca - TV 21: https://youtu.be/Iy5aitrzSGs

Hiep le- Chúa đã hiến mình: https://youtu.be/rJQTOJsF9jo

Kết lễ : Thập giá niềm tự hào: https://www.youtube.com/watch?v=mJUI4b-R7lI

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05