Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đ�p
 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Chúa Nhật 11 B Quanh Năm

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
 
   

T O P I C    R E V I E W
trungwinn Posted - 05/31/21 : 19:52
Xin giới thiệu đến quý Anh Chị Em bài - Nước Thiên Chúa - Ca Hiệp Lễ - Chúa Nhật 11 B Quanh Năm.

https://youtu.be/g29yGXQFNXw

2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
HoangHung Posted - 06/09/24 : 18:49
THÁNH CA CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN B

Dap ca- TV 91: https://www.youtube.com/watch?v=_ikKkKG4C0I

Hiep le : Nước Thiên Chúa : https://www.youtube.com/watch?v=92lfpCPTYHc

HoangHung Posted - 06/08/21 : 08:03
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN B

Dap ca- TV 91: https://youtu.be/afHn63IRXNA

Alleluia: https://youtu.be/D1uYg63XEfk

Hiep le : Nước Thiên Chúa : https://www.youtube.com/watch?v=2BnvNSytS0M


Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05