Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đ�p
 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Chúa Nhật 5 B Phục Sinh

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
 
   

T O P I C    R E V I E W
trungwinn Posted - 04/21/21 : 22:37
Xin giới thiệu đến quý Anh Chị Em bài Đáp Ca & Hiệp Lễ - Chúa Nhật 5 B Phục Sinh.

Đáp Ca Thánh Vịnh 21. Nhạc: Lm Thái Nguyên.
https://youtu.be/UO0Abmzk2lg

Trong Ân Tình Chúa. Sáng tác: Lm Nguyễn Hùng Cường và Viễn Xứ.
https://youtu.be/Ip_b65xHJB4


2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
HoangHung Posted - 04/22/24 : 06:12
THÁNH CA PHỤNG VỤ CN V PS B

Đáp ca - TV 21 : https://www.youtube.com/watch?v=DEe1UKfogc4

Hiệp Lễ 1: Ở lại trong Thầy: https://www.youtube.com/watch?v=bK6XdA0GvnU

Hiệp lễ 2: Mỗi ngày đời con: https://www.youtube.com/watch?v=gB3KW53zrL4

 

HoangHung Posted - 04/27/21 : 11:26
THÁNH CA PHỤNG VỤ CN V PS B

Đáp ca - TV 21 : https://www.youtube.com/watch?v=feT4Moo6npM&t=44s 

 Hiệp Lễ: Ở lại trong Thầy: https://www.youtube.com/watch?v=PBOlU76WBZo


Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05