Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Mùa Chay & Phục Sinh
 Bài Hát & Bài Đọc & Đáp Ca
 New Topic  Topic Locked
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

Admin

136 Posts

Posted - 03/15/06 :  13:34  Show Profile  Email Poster Send Admin a Private Message

Admin

136 Posts

Posted - 03/15/06 :  15:02  Show Profile  Email Poster Send Admin a Private Message
Những điều nên nhớ trong Mùa Chay:
 1. Suốt Mùa Chay không hát hoặc đọc ALLELUIA.
 2. Các thánh lễ Chúa Nhật Mùa Chay không hát hoặc đọc Kinh Vinh Danh
 3. Các lễ trọng trong Mùa Chay (Lễ Thánh Giuse và Lễ Đức Mẹ Được Truyền Tin) có hát Kinh Vinh Danh
 4. Mùa Chay không nên độc tấu hoặc hoà tấu đàn trong phụng vụ, chỉ đệm đàn khi có tiếng hát đi kèm.
 5. Các Đáp Ca trong Mùa Chay nên chọn theo sách lễ đã quy định, tuy nhiên cũng có thể dùng những bài Đáp Ca sau đây để thay thế:
  • Tv 50 như thứ tư Lễ tro
  • Tv 90 như CN MC 1C
  • Tv 129 như CN MC 5A

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Topic Locked
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05