Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 D. Linh Tinh
 D2.1. Encore Help
 Basic Encore 5: Play Midi
 New Topic  Topic Locked
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic   

HoangHung

NC/CT
1205 Posts

Posted - 01/08/02 :  19:02  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message
1. Midi Setup

Để có thể play được MIDI thì bạn phải setup midi cho đúng với sound card của bạn.

Để setup MIDI, bạn vô trong Setup Menu và chọn Midi Setup...
Cho.n PortA = Midi MapperHoangHung

NC/CT
1205 Posts

Posted - 01/08/02 :  19:04  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message
2. Adjust Tempo

Để adjust nhịp vận của bài hát, bạn vô trong WINDOWS MENU và chọ Tempo

Drag cái control của tempo lên xuống cho vừa ý bạn.

Go to Top of Page

HoangHung

NC/CT
1205 Posts

Posted - 01/08/02 :  19:07  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message
3. Metronome Clock

Khi bạn play midi bạn sẽ nghe thấy tiếng gõ của metronome, muốn tắt nó đi, bạn vô trong SETUP MENU và click vào trong option CLICK ON để turn nó off.

Go to Top of Page

HoangHung

NC/CT
1205 Posts

Posted - 01/08/02 :  19:10  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message
4. Midi play không đúng

Có những trường canh midi không play đúng như nhạc bạn viết, nhất là ở những dấu láỵ

Trước khi chi MIDI play, bạn làm như sau:
- Click vào Arrow Tool
- Vô Edit Menu, select All
- Vô Measures Menu, chọn Align Playback.

Go to Top of Page

HoangHung

NC/CT
1205 Posts

Posted - 01/08/02 :  19:16  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message
5. Pick up bar

Nếu bản nhạc bắt đầu bằng nhịp lẻ (thí dụ bản nhạc là nhịp 2/4 mà nốt đầu tiên chỉ là 1 nốt móc). Bạn làm như sau:

- Click vào ô nhịp đầu tiên
- Vô Measures Menu
- Chọn Time Signaturẹ Sẽ có một box nhỏ xuất hiện để cho ta setup.
- Click vào "Other" và điền vào 1/8 (vì khuông nhạc đầu chỉ có 1 nốt móc; nếu là 3 nốt móc thì mình biên là 3/8; nếu là 1 nốt đen thì mình viết là 1/4, etc...)
- Click vào option "Pickup Bar".
- OK to exit.

Chú Ý: Nếu nhịp phách trong bài hát có thay đổi khác thường, thì ta cũng làm phương pháp trên và click vào option "Hide Meter" nếu cần.
Go to Top of Page

HoangHung

NC/CT
1205 Posts

Posted - 01/09/02 :  07:56  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message
Nếu các bạn có thắc mắc gì thêm về việc xử dụng software Encore\. Xin post trong forum sau đây:

http://www.calendi.com/thanhnhac/link.asp?TOPIC_ID=285

Thân mến trong tình yêu Chúa,

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic   
 New Topic  Topic Locked
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05