Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Mùa Thường Niên
 "Mùa Màng Chúa Ban"
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

tranthe

CT/NC
317 Posts

Posted - 09/07/16 :  09:02  Show Profile Send tranthe a Private Message  Reply with Quote
Chia sẻ với quý Bác bài hát về tạ ơn mùa màng, lễ vào đầu tháng 10 (ở Germany),
tt

links mp3 hát mẫu: https://soundcloud.com/tranthe/muamangchuaban

Download Attachment: MuaMangChuaBan.pdf
40.17 KB
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05