Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 CN-17A
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic   

HoangHung

NC/CT
851 Posts

Posted - 07/26/17 :  13:43  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
Lm Thái Nguyên
BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CHÚA NHẬT 17 A THƯỜNG NIÊN

Đáp Ca: https://www.youtube.com/watch?v=R__dszZD85s&feature=youtu.be

Hiệp Lễ: https://www.youtube.com/watch?v=HQFm0XzApIs&feature=youtu.be
  Previous Topic Topic   
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05