Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 CN-19A
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
844 Posts

Posted - 08/06/17 :  23:22  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
Bài Hát Đáp Ca va Hiệp Lễ Chúa Nhật 19 thương niên A.


Đáp Ca:  https://youtu.be/u4-ne3zuMLg


Hiệp Lễ:  https://www.youtube.com/watch?v=7dJzGyOdk-k

  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05