Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Cn-22A
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
851 Posts

Posted - 08/27/17 :  10:09  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN A.

Đáp Ca: https://youtu.be/ Cd9nL9nGU2Y

Hiệp Lễ : https://youtu.be/LA4n2JRbHI0
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05