Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Oct 07)
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
919 Posts

Posted - 09/27/17 :  18:46  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
Bài Hát Đáp Ca và Bài hát Kính Đức Mẹ Mân Côi.

Dap Ca Lễ Thánh Mẫu Mân Côi: https://youtu.be/6Q8EgRzONOw
Bai hat kinh Đức Mẹ Mân Côi: https://youtu.be/cJ4GApVwvXg

HoangHung

NC/CT
919 Posts

Posted - 09/30/19 :  08:43  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
CN LÊ ĐÚC MẸ MÂN CÔI
DAP CA: https://www.youtube.com/watch?v=6Q8EgRzONOw&feature=youtu.be

NHỮNG BÀI HÁT KÍNH ĐỨC MẸ:

Ad Jesus per Mariam:  https://youtu.be/cnEX0sGXw7E

Lời Kinh Man Coi: https://youtu.be/cJ4GApVwvXg
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05