Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Lễ Chúa Kitô Vua, năm A
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
1167 Posts

Posted - 11/20/17 :  07:13  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CHÚA NHẬT 34 TN A.


TVDC: https://youtu.be/zIbrMznZl0k


HIEP LE: https://youtu.be/0N_aHuQZZpc

HoangHung

NC/CT
1167 Posts

Posted - 11/15/20 :  10:25  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
CN 34 – KITÔ VUA

Đáp Ca: TV 22. https://youtu.be/zIbrMznZl0k

HIEP LE 1. Cho con nhìn thấy: https://www.youtube.com/watch?v=ZSCIEm_eeYY&t=117s

Hiệp Lễ 2. Hướng đến tha nhân: https://www.youtube.com/watch?v=IAuIfZiSJmU

Go to Top of Page

HoangHung

NC/CT
1167 Posts

Posted - 11/19/23 :  17:36  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THÁNH CA PHỤNG VỤ CN 34 – KITÔ VUA

Đáp ca: TV 22: https://www.youtube.com/watch?v=UVGxSn20eCA

Hiệp lễ 1: Giêsu, Vua Tình Yêu: https://www.youtube.com/watch?v=lBYhdBVKixQ

Hiệp lễ 2: Giêsu – Bài Tình Ca: https://www.youtube.com/watch?v=FwudoV-yZck

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05