Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Mùa Vọng - 2B
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
863 Posts

Posted - 12/03/17 :  09:46  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B.

DÁP CA TV 84: https://youtu.be/u4-ne3zuMLg

HIỆP LỄ - chân thành sám hối: https://youtu.be/reidoQI37bc

  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05