Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Mùa Chay & Phục Sinh
 Tìm File Nhạc Ánh sáng Chúa Kitô vọng PS
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

aile

CT/NC
77 Posts

Posted - 03/13/18 :  11:31  Show Profile  Email Poster Send aile a Private Message  Reply with Quote
Anh chị nào có file PDF bài Ánh Sáng Chúa Ki Tô phần Phép Nến đêm Vọng PS cho em xin.

Xin đa tạ

Lê Ái

pduong

CT/NC
475 Posts

Posted - 03/16/18 :  11:59  Show Profile  Email Poster Send pduong a Private Message  Reply with Quote

Phải đây không?

Download Attachment: 7_1Anh sang chua kito.pdf
32.81 KB
Go to Top of Page

Hieu Le

CT/NC
66 Posts

Posted - 03/17/18 :  19:12  Show Profile  Email Poster Send Hieu Le a Private Message  Reply with Quote


Download Attachment: KieuNenPhucSinh.pdf
27.84 KB

Xin chia sẽ một mẫu khác ca đoàn em vẫn hay hát.
Go to Top of Page

aile

CT/NC
77 Posts

Posted - 03/19/18 :  16:16  Show Profile  Email Poster Send aile a Private Message  Reply with Quote
Cảm ơn các bác . Mau mắn quá!Lê Ái
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05