Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Thứ Sáu Tuần Thánh
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
919 Posts

Posted - 03/24/18 :  06:48  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THU 6 TUAN THANH

TVĐC thứ 6 TT: https://youtu.be/PVcSctPC194
Hiệp lễ thứ 6 TT (1): https://youtu.be/K5IyiqDQhmw
Hiệp lễ thứ 6 TT (2): https://youtu.be/jUKcI_PANFs

HoangHung

NC/CT
919 Posts

Posted - 04/14/19 :  21:55  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Đáp ca- TV 30: https://youtu.be/PVcSctPC194
Hiêp lễ (1)- Trên cây thập giá: https://youtu.be/K5IyiqDQhmw
Hiệp lễ (2)- Yêu như Chúa yêu: https://www.youtube.com/watch?v=IEtTz4Hsy3o

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05