Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Lễ Chúa Thăng Thiên
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
919 Posts

Posted - 05/06/18 :  11:33  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CHÚA NHẬT VII PS - CHÚA THĂNG THIÊN


Dap ca: https://youtu.be/JRSnmxpq4R4

Alleluia: https://youtu.be/bKQMztMxwpo

Hiep le: https://youtu.be/rY2w8P8g98U

HoangHung

NC/CT
919 Posts

Posted - 05/26/19 :  20:19  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CN VII PS - CHÚA THĂNG THIÊN

Dap ca: https://youtu.be/JRSnmxpq4R4

Alleluia: https://youtu.be/bKQMztMxwpo

Hiep le- Chúa về Trời: https://youtu.be/rY2w8P8g98U

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05