Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Cn-Chay 2C
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
877 Posts

Posted - 03/10/19 :  11:57  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
Mùa Chay: https://youtu.be/mgZY3rD61YA


CN II Mùa chay:

Đáp ca: TV 26

https://youtu.be/X4SHPFc3dKE

Hiệp lễ: Xin biến đổi con

https://youtu.be/gCrmh0TlVHU

  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05