Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 CN 1 B Mùa Chay
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

trungwinn

Others
91 Posts

Posted - 02/09/21 :  13:53  Show Profile  Email Poster Send trungwinn a Private Message  Reply with Quote
Xin giới thiệu đến Anh Chị Em bài Đáp Ca & Hiệp Lễ - Chúa Nhật 1 B Mùa Chay.

Đáp Ca Thánh Vịnh 24 - Đường Nẻo Chúa. Nhạc: Mi Giáng.
Bài nhạc PDF: https://calendi.com/baihat/dapca/cbcn1_duongneochuatv24_mg.pdf
https://youtu.be/2-C9yvD4mK8

Ca Hiệp Lễ - Tình Yêu Gọi Mời. Sáng tác: Giang Ân.
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/TinhYeuGoiMoi_ga.pdf
https://youtu.be/SWq7GFASmJc


Edited by - trungwinn on 02/13/21 09:40

HoangHung

NC/CT
1183 Posts

Posted - 02/14/21 :  00:12  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THÁNH CA PHỤNG VỤ CN 1 MC B

Nhập lễ: Lòng con sám hối: https://www.youtube.com/watch?v=N7dywEJY2NE

Đáp Ca: https://www.youtube.com/watch?v=rBvFsteZ_qg

Hiệp Lễ: Cám dỗ trong đời: https://www.youtube.com/watch?v=2YxgT--APjc

Go to Top of Page

HoangHung

NC/CT
1183 Posts

Posted - 02/11/24 :  08:07  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
CHÚA NHẬT  1 MC B

Nhập lễ: Mùa Chay: https://www.youtube.com/watch?v=Tikx-FqYs2U

Đáp Ca: Tv 24: https://www.youtube.com/watch?v=04K62SXXgUU

Hiệp Lễ: Cám dỗ trong đời: https://www.youtube.com/watch?v=oDUVipm9Ml0
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05