Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Chúa Nhật 4 B Phục Sinh
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

trungwinn

Others
91 Posts

Posted - 04/13/21 :  11:20  Show Profile  Email Poster Send trungwinn a Private Message  Reply with Quote
Xin giới thiệu đến quý Anh Chị Em bài Đáp Ca & Hiệp Lễ - Chúa Nhật 4 B Phục Sinh.

Đáp Ca Thánh Vịnh 117 - Phiến Đá Thợ Xây Loại Bỏ. Nhạc Đinh Công Huỳnh.
https://youtu.be/bj2f3GBa4BM

Bài Ca Người Mục Tử - Ca Hiệp Lễ. Sáng tác: Lm Ân Đức.
https://youtu.be/65xwfHt8mn8Edited by - trungwinn on 04/21/21 22:35

HoangHung

NC/CT
1210 Posts

Posted - 04/19/21 :  09:10  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
CN IV PHUC SINH B – CHÚA CHIÊN LÀNH

Đáp Ca: TV 117: https://www.youtube.com/watch?v=shVOKLaeJp8

Hiệp lễ- Mục tử nhân lành: https://www.youtube.com/watch?v=jslyeEXvwYo

Kết Lễ: Sống cho Tin Mừng: https://www.youtube.com/watch?v=RA8C-pc1ILY

Go to Top of Page

HoangHung

NC/CT
1210 Posts

Posted - 04/15/24 :  06:16  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THÁNH CA PHỤNG VỤ CN IV PHUC SINH B – CHÚA CHIÊN LÀNH

Đáp Ca: TV 117: https://www.youtube.com/watch?v=qMaVVhlf3bc

Hiệp lễ- Mục tử nhân lành: https://www.youtube.com/watch?v=3hyywHZObmw

Kết Lễ: Sống cho Tin Mừng: https://www.youtube.com/watch?v=6HUohAhTro0
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05