Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

trungwinn

Others
91 Posts

Posted - 05/10/21 :  16:54  Show Profile  Email Poster Send trungwinn a Private Message  Reply with Quote
Xin giới thiệu đến quý Anh Chị Em bài Đáp Ca & Hiệp Lễ - CN lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Đáp Ca Thánh Vịnh 103 - Xin Sai Thánh Thần. Nhạc: Martino
https://youtu.be/Lg86xLFhPPk

Thánh Thần Chúa Xuống - Ca Hiệp Lễ. Sáng tác: Lm Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.
https://youtu.be/KGgqMQmMzDw

HoangHung

NC/CT
1201 Posts

Posted - 05/12/24 :  23:51  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THÁNH CA PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Nhập lễ: Nguyện Thánh Thần: https://www.youtube.com/watch?v=6pk6gndaFmI

Đáp ca- TV 103: https://www.youtube.com/watch?v=2G4nkXAkrps

Ca tiếp liên: https://www.youtube.com/watch?v=jCwvhSL6obs

Dâng lễ: Của lễ hy sinh: https://www.youtube.com/watch?v=0nxpi1qVTIU

Hiệp lễ 1- Xin Thánh Thần đến: https://www.youtube.com/watch?v=CkmyIEsrUIc

Hiệp lễ 2 - Nguồn lực Thánh Thần: https://www.youtube.com/watch?v=IDwKuLGVMeQ

Kết lễ: Loan báo Tin Mừng: https://www.youtube.com/watch?v=5ROfzt5CIsA

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05