Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đ�p
 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Lễ về Đức Mẹ
 CẦU XIN ĐỨC BÀ CỨU GIÚP

Note: You must be registered in order to post a reply.

Screensize:
UserName:
Password:
Format Mode:
Format: BoldItalicizedUnderlineStrikethrough Align LeftCenteredAlign Right Horizontal Rule Insert HyperlinkInsert EmailInsert Image Insert CodeInsert QuoteInsert List
   
Message:

* HTML is OFF
* Forum Code is ON
Smilies
Smile [:)] Big Smile [:D] Cool [8D] Blush [:I]
Tongue [:P] Evil [):] Wink [;)] Clown [:o)]
Black Eye [B)] Eight Ball [8] Frown [:(] Shy [8)]
Shocked [:0] Angry [:(!] Dead [xx(] Sleepy [|)]
Kisses [:X] Approve [^] Disapprove [V] Question [?]

VietTyping off VIQR mode VNI mode Telex mode
  Click here to attach a file to your post
 
   

T O P I C    R E V I E W
AnThanh Posted - 03/07/17 : 10:41
Nhờ ACE tìm giúp cho bài hát này

Cầu xin Đức Bà cứu giúp
Thương xuống ơn riêng muôn vàn
Khi sống chúng con nguyện vang
Sớm hôm ban cho bình an
Khi chết chúng con được phúc
Hát khen gương mẫu Thiên đàng
Cầu xin Đức Bà cứu giúp
Danh tiếng vang ra xa gần
Hay cứu giúp ai lòng ngay
Khấn xin ban cho liền tay
Hay cứu giúp cả hồn xác
Biết bao ơn phúc cao đầy.Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05