Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp

 All Forums
 Forum Rules
Forum Rules


Go To Top Of Page Posting
Go To Top Of Page Tránh phê bình và chỉ trích

Phê bình và chỉ trích chỉ gây thêm phiền muộn và đau khổ cho cả người viết lẫn người đọc. Chúng ta đều là những con người bất toàn. Xây dựng và chỉ bảo nhau trong chân tình, kín đáo, nhẹ nhàng... sẽ làm cho cuộc đời đáng yêu hơn!

Go To Top Of Page Ai đúng ai sai?

Khi một đề tài được tranh luận sôi nổi, đó là lúc chúng ta làm cho sự thật (chân lý) được rõ ràng hơn. Đó là lúc chúng ta học hỏi nhiều hơn. Ta có thể đúng và ta cũng có thể sai. Chớ nóng nảy bốc đồng kẻo làm giảm tư cách của mình đi!

Go To Top Of Page Kiên nhẫn

Nếu bạn cần một bài hát hoặc có một câu hỏi mà đợi mỏi cổ hổng thấy ai trả lời, bạn hãy vui vẻ và kiên nhẫn một chút: có lẽ bài hát bạn cần không ai có, hoặc người có thì chưa đọc được bản bố cáo của bạn... Đừng trách móc những người tốt bụng cách vô cớ kẻo mất vui cả nhà!

Go To Top Of Page Ý Kiến Riêng

Những ý kiến, những cảm nghĩ, những thắc mắc hoặc những bài viết trong diễn đàn này là của riêng mỗi cá nhân, nhóm Ca Trưởng không chịu trách nhiệm về những bài viết này. Tuy nhiên, nếu những bài viết này có tính cách công kích, châm biếm hoặc làm tổn thương đến tinh thần bác ái Kitô hữu, chúng tôi xin được phép "cất" khỏi diễn đàn.

Go To Top Of Page Công Tác Tông Đồ

Nếu bạn là người yêu thích và quan tâm đến Thánh Nhạc, xin giúp chúng tôi một tay trong việc đóng góp, chia sẻ hoặc trả lời những thắc mắc của những anh chị em Ca Trưởng thiện chí, nhưng thiếu điều kiện học hỏi... Đây cũng là một công tác tông đồ vậy.

Go To Top Of Page Bài Hát
Go To Top Of Page Tìm bài hát

Khi cần tìm một bài hát, bạn vào trang bài hát của http://www.catruong.com/baihat/ tìm trước. Nếu không có thì bạn mới post trong forum. Khi post thì nhớ post cho đúng nơi đúng chỗ.

Bạn nhớ cho biết càng nhiều chi tiết về bài hát càng tốt. Có nhiều người tốt bụng luôn ở bên cạnh bạn, không quản ngại tìm kiếm và giúp đỡ bạn. Tạ ơn Chúa!

Go To Top Of Page Upload bài hát

Không nên lấy bài hát từ website catruong.com rồi upload lên forum, vì làm như vậy sẽ tốn space, mà tốn quá thì forum sẽ chạy chậm như rùa! Tốt nhất là bạn copy cái link vào forum, thí dụ: http://www.catruong.com/baihat/hieple_canguyen/cangoichua_hv.pdf

Nếu không tìm thấy bài hát trong website nào hết, thì bạn hãy upload bài hát lên.

Go To Top Of Page Softwares & Bản Quyền
Go To Top Of Page Softwares Không Hợp Pháp

Để tránh cho forum bị thưa kiện và mang tội bất công, lỗi đức công bằng , xin chớ post những chỗ cho download những softwares bất hợp pháp, và cũng chớ upload những softwares đó lên đây. Đa tạ, đa tạ!

Go To Top Of Page Bản Quyền của Tác Giả

Khi post những bài hát lên website hoặc Diễn Đàn, chúng tôi rất lo ngại đến vấn đề bản quyền của tác giả. Hầu hết các Tác Giả Thánh Ca không quản ngại việc phổ biến tự do các tác phẩm của mình hầu đóng góp vào kho tàng Thánh Nhạc và giúp đỡ các Ca đoàn nói riêng và dân Chúa nói chung như một công việc tông đồ và đạo đức. Nhưng cũng có những tác giả vì lý do nào đó không bằng lòng... trong trường hợp này chúng tôi xin mạn phép "remove" những bài hát khỏi website hoặc Diễn Đàn.

Website và Diễn Đàn Thánh Nhạc này do Nhóm Ca Trưởng chủ trương vô vụ lợi (không làm thương mại). Tự đóng góp để duy trì với một mục đích duy nhất là giúp đỡ nhau học hỏi từ đó phục vụ được tốt hơn.


Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05