Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bộ Lễ
 Tìm Bộ Lễ Missa Regia của Henrici Du Mont
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

michelle

Others
591 Posts

Posted - 03/12/10 :  00:37  Show Profile Send michelle a Private Message  Reply with Quote
ACE nào có bộ lễ Missa Regia Henrici Du Mont (hay Messe Royale D'Henri Du Mont) vui lòng cho michele xin, rất cám ơn.Đã tìm mấy năm rồi nhưng không biết tên và tác giả bộ lễ, hôm nay đọc lại Topic "Tìm hiểu lịch sử bộ lễ" của bác TTT mới biết bộ lễ này không nằm trong hệ thống Gregorian, và cũng chỉ tìm được bài Kyrie còn Gloria, Santus, Agnus Dei và Credo thì chưa tìm ra.


michelle

michelle

Others
591 Posts

Posted - 08/15/10 :  01:56  Show Profile Send michelle a Private Message  Reply with Quote
Tạ ơn Chúa,
Cuối cùng rồi cũng tìm ra, xin chia xẻ với ace nào còn mê những bộ lễ Latin

Download Attachment: Messe royale du Mont.pdf
106.4 KB

Để nhớ một thời xa xưa ấy.....

Download Attachment: KYRIE GREGORIEN . Messe Royale de Henry Du Mont .mp3
3517.57 KB

Download Attachment: GLORIA.mp3
3165.28 KB

Download Attachment: CREDO.mp3
5269.77 KB

Download Attachment: SANTUS-AGNUS DEI.mp3
2847.74 KBEdited by - michelle on 02/10/11 02:20
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05