Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 Lễ Kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
969 Posts

Posted - 09/03/17 :  11:12  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
LỄ KÍNH SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA


Dap ca: https://youtu.be/X1Z-vOrEUso


Hiep le: https://youtu.be/KVGwXHFRSXM


Ket le: https://youtu.be/gMBIigiWJBc

HoangHung

NC/CT
969 Posts

Posted - 09/04/20 :  01:45  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA

Đáp ca: TV 12: https://www.youtube.com/watch?v=X1Z-vOrEUso

Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến: https://www.youtube.com/watch?v=kyJZm7mX5Oc

Hiệp lễ: Sinh nhật Đức Maria: https://www.youtube.com/watch?v=KVGwXHFRSXM

Kết lễ: Mừng sinh nhật Đức Maria: https://www.youtube.com/watch?v=gMBIigiWJBc&t=76s

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05