Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Oct 07)
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
944 Posts

Posted - 09/27/17 :  18:46  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
Bài Hát Đáp Ca và Bài hát Kính Đức Mẹ Mân Côi.

Dap Ca Lễ Thánh Mẫu Mân Côi: https://youtu.be/6Q8EgRzONOw
Bai hat kinh Đức Mẹ Mân Côi: https://youtu.be/cJ4GApVwvXg

HoangHung

NC/CT
944 Posts

Posted - 09/30/19 :  08:43  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
CN LÊ ĐÚC MẸ MÂN CÔI
DAP CA: https://www.youtube.com/watch?v=6Q8EgRzONOw&feature=youtu.be

NHỮNG BÀI HÁT KÍNH ĐỨC MẸ:

Ad Jesus per Mariam:  https://youtu.be/cnEX0sGXw7E

Lời Kinh Man Coi: https://youtu.be/cJ4GApVwvXg
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05