Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 Lễ Chúa Ba Ngôi
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
969 Posts

Posted - 05/20/18 :  23:41  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
Le Chua Ba Ngoi, Năm B

Dap ca: https://www.youtube.com/watch?v=t4fQeML3RDs&t=4s

Alleluia: https://youtu.be/Y-0tiPoJJGU

Hiep le: https://www.youtube.com/watch?v=E_qmO2F9XPc

 

HoangHung

NC/CT
969 Posts

Posted - 06/10/19 :  08:38  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI, Năm C

Đáp Ca. TV 8: https://youtu.be/1YRz75f07kw  

Hiep le: suối nguồn tình yêu: https://www.youtube.com/watch?v=E_qmO2F9XPc

Go to Top of Page

HoangHung

NC/CT
969 Posts

Posted - 06/01/20 :  09:20  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
CN 10 TN. lỄ CHÚA BA NGÔI, Năm A

Đáp Ca: Thánh Ca Đanien 3, 52-56: https://youtu.be/SEcZRE_KkIs  

Hiệp Lễ: Mầu nhiệm TC Ba Ngôi: https://youtu.be/QBsUyVT_ra4  

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05