Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Mùa Vọng & Giáng Sinh
 Chia sẻ bài hát Lễ Giáng Sinh
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

tranthe

CT/NC
322 Posts

Posted - 11/16/18 :  13:42  Show Profile  Email Poster Send tranthe a Private Message  Reply with Quote
Chia sẻ với quý Bác 2 bài hát cho lễ Giáng Sinh:

Theo Chân Đoàn Mục Đồng (Dâng Lễ):
bài hát: http://www.gxnvhb.de/wp10/wp-content/thanhca/G-MuaVong-GS/pdf/TheoChanDoanMucDong_tt.pdf
3 bè: http://www.gxnvhb.de/thanhca/cdThanhGia/cdThanhGia.html#mp3_TheoChanDoanMucDong
Bè Nữ Trầm: http://www.gxnvhb.de/thanhca/cdThanhGia/cdThanhGia.html#mp3_TheoChanDoanMucDongAlto
Bè Nam: http://www.gxnvhb.de/thanhca/cdThanhGia/cdThanhGia.html#mp3_TheoChanDoanMucDongBass

Chúa Xuống Thế Làm Người (Hiệp lễ):
bài hát: http://www.gxnvhb.de/wp10/wp-content/thanhca/G-MuaVong-GS/pdf/ChuaXuongTheLamNguoi.pdf
3 bè: http://www.gxnvhb.de/thanhca/cdThanhGia/cdThanhGia.html#mp3_ChuaXuongTheLamNguoi
bè nữ trầm: http://www.gxnvhb.de/thanhca/cdThanhGia/cdThanhGia.html#mp3_ChuaXuongTheLamNguoiAlto
bè nam: http://www.gxnvhb.de/thanhca/cdThanhGia/cdThanhGia.html#mp3_ChuaXuongTheLamNguoiBeNam

Chúc quý Bác và quý ca đoàn mọi sự an lành,
thân mến,
Trần Thế
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05