Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Lễ Truyền Tin
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
1122 Posts

Posted - 03/25/19 :  09:39  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
LỄ TRUYỀN TIN

Admin

136 Posts

Posted - 03/20/21 :  07:47  Show Profile  Email Poster Send Admin a Private Message  Reply with Quote
LỄ TRUYỀN TIN  

Đáp Ca. TV 39: https://www.youtube.com/watch?v=9Ab_Hrz1iVw  

Hiệp Lễ. Chúa đã làm người: https://youtu.be/QuatqwvQYMQ

Go to Top of Page

HoangHung

NC/CT
1122 Posts

Posted - 03/21/22 :  09:38  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
LỄ TRUYỀN TIN  25 tháng 3

Đáp Ca. TV 39: https://www.youtube.com/watch?v=9Ab_Hrz1iVw  

Hiệp Lễ. Chúa đã làm người: https://youtu.be/QuatqwvQYMQ

Kết lễ: Xin Vâng như Mẹ: https://www.youtube.com/watch?v=y0ZILvcGsO0

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05