Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 Cn-16C
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
944 Posts

Posted - 07/15/19 :  02:00  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
CHÚA NHẬT 16 THƯƠNG NIÊN C

Đáp Ca: TV 14 https://youtu.be/n7xBdjY7quQ

Hiep Le:

Chỉ có một điều cần: https://youtu.be/93hQW-ViX8g 

  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05