Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 Lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
969 Posts

Posted - 08/09/19 :  06:16  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
LE ĐUC ME HON XAC LEN TROI 

Dap Ca Le Vong. TV 131: https://youtu.be/8DWXceN5bYw  

Dap Ca Lễ chính ngày: Thánh vịnh 44: https://youtu.be/6tW51GyuQ54

HoangHung

NC/CT
969 Posts

Posted - 08/10/20 :  09:45  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Nhập lễ: Ngợi ca Mẹ về Trời: https://www.youtube.com/watch?v=TOriRjEBsm0

Dap Ca Le Vong. TV 131: https://youtu.be/8DWXceN5bYw  

Dap Ca Lễ chính ngày: TV 44: https://youtu.be/6tW51GyuQ54

Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến: https://www.youtube.com/watch?v=kyJZm7mX5Oc

Hiệp lễ: Magnificat: https://www.youtube.com/watch?v=uf2wZyD7_x0

Kết lễ: Mừng Mẹ vinh phúc: https://www.youtube.com/watch?v=VG6zJAyrjdM

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05