Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Cn-22C
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
1156 Posts

Posted - 08/26/19 :  07:37  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
CN 22 TN C

Đáp ca thánh vịnh 67: https://youtu.be/43DT-7ALr8w

Hiệp lễ 1. Tâm tình yêu mến: https://www.youtube.com/watch?v=jUKcI_PANFs

Hiệp lễ 2. Xin mở tâm con: https://youtu.be/YTDlzXt4wjA

HoangHung

NC/CT
1156 Posts

Posted - 08/21/22 :  10:28  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THÁNH CA PHỤNG VU CN 22 TN C
Nhập lễ: Tâm tư reo mừng: https://www.youtube.com/watch?v=CpeT8G_H1R4

Đáp ca thánh vịnh 67: https://youtu.be/43DT-7ALr8w
Hiệp lễ 1. Tâm tình yêu mến: https://www.youtube.com/watch?v=jUKcI_PANFs
Hiệp lễ 2. Xin mở tâm con: https://youtu.be/YTDlzXt4wjA

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05