Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Cn-26C
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
1099 Posts

Posted - 09/22/19 :  00:23  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
CN 26 TN C


HoangHung

NC/CT
1099 Posts

Posted - 09/19/22 :  04:19  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THÁNH CA PHỤNG VU CN 26 TN C

Dap ca. TV 145: https://youtu.be/E50jhedPsdc
Hiệp lễ 1. Hướng đến tha nhân: https://www.youtube.com/watch?v=IAuIfZiSJmU

Hiệp lễ 2: Sống cho tình yêu: https://youtu.be/E3lUfmDMTfw  

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05