Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 CN-28C
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
1131 Posts

Posted - 10/07/19 :  11:09  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
CN 28 TN C

Đáp ca TV 97: https://youtu.be/YKkf2D-d0SA

Hiệp lễ 1: Lòng biết ơn: https://www.youtube.com/watch?v=XujCcDAv6ZQ

HoangHung

NC/CT
1131 Posts

Posted - 10/03/22 :  08:28  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
PHỤNG VỤ THÁNH CA CN 28 TN C

Đáp Ca: TV 97: https://www.youtube.com/watch?v=YKkf2D-d0SA

Hiệp Lễ 1: Lòng biết ơn: https://www.youtube.com/watch?v=XujCcDAv6ZQ

Hiệp lễ 2: Niềm vui tạ ơn: https://www.youtube.com/watch?v=AzAVTVelNB4

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05