Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 Cn-31C
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
944 Posts

Posted - 10/28/19 :  05:40  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
CN 31 TN C

Đáp Ca - TV 144: https://www.youtube.com/watch?v=uygln4ijkNA&list=PL6gJpq-ROT0fL7kDgYpjvWSviB5xd-SBs

Hiệp lễ: Chúa vẫn đi qua: https://youtu.be/ibiKtOwSp8o  

  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05