Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 CN-PS 4A
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
971 Posts

Posted - 04/26/20 :  13:31  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
CHÚA NHẬT IV PHUC SINH – CHÚA CHIÊN LÀNH

Dap ca- TV 22: https://youtu.be/dPgYK33L7uE

Hiep le- Mục tử nhân lành: https://www.youtube.com/watch?v=jslyeEXvwYo

  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05