Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 Cn-13A
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
969 Posts

Posted - 06/22/20 :  20:39  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
ĐÁP CA VÀ HIEP LỄ CN 13 A TN

Đáp Ca . TV 88: https://www.youtube.com/watch?v=EqZZmqqFYLw

Hiệp lễ: Vác thập giá mình: https://youtu.be/Iv4sfoqF5wM
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05