Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Lễ Mẹ Mân Côi
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
1099 Posts

Posted - 09/25/22 :  19:19  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THÁNH CA PHỤNG VỤ CN 27 TN C

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI:

Đáp Ca Lc 1, 46-55: https://www.youtube.com/watch?v=6Q8EgRzONOw&feature=youtu.be

Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến: https://www.youtube.com/watch?v=kyJZm7mX5Oc

Hiệp Lễ: Tâm tình Xin vâng: https://youtu.be/PvGfTcsjkkA

Kết lễ: Lời Kinh Mân Côi: https://youtu.be/cJ4GApVwvXg

Thánh Mân Côi: Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu:

https://www.youtube.com/watch?v=cnEX0sGXw7E

  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05