Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 D. Linh Tinh
 D2.1. Encore Help
 Basic Encore 3: Chép Lời
 New Topic  Topic Locked
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
1210 Posts

Posted - 01/08/02 :  17:04  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message
Phân biệt 2 loại lời:
1. Text: Chủ đề bài hát, tên tác gỉa, hoặc bất cứ những instructions gì trên bản nhạc.
2. Lyric: Lời Ca của bản nhạc.

1. Text

Chủ đề bài hát, tên tác giả, vv.... có thể viết trong cái khuông của Encore đã làm sẵn trong SCORE Menu / Text Emelents.

Chúng ta có thể dùng Text (T) trong Graphics Pallelte để viết Chủ đề, tên tác giả và bất cứ instructions gì trong bản nhạc:
- Click vào "T" trong Graphics Pallete.
- Click+hold và drag vào chỗ bạn muốn viết (thí dụ tên tác gỉa). Một khung chữ nhật sẽ xuất hiện.
- Vô TEXT Menu, chọn FONT để thay đổi font bạn muốn.
- Viết vào khung bạn mới create
- Nếu bạn muốn di chuyển Text bạn mới viết, click vào Arrow Tool trên Toolbar rồi click vào text và drag đi

HoangHung

NC/CT
1210 Posts

Posted - 01/08/02 :  17:45  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message
2. Lyric (Lời Ca)

a). Viết Lời Ca
- Click vào "L" (Lyric) trong Graphics Pallete.
- Vô TEXT Menu, chọn FONT để thay đổi font bạn muốn.
- Click vào nốt nhạc mà bạn muốn viết lời cho nốt đó\.
- Sau khi bạn click vào nốt đó, thì cursor sẽ blinking ở bên dưới nốt đó, bạn có thể bắt đầu viết.
- Nếu muốn viết "spaces" trong một chữ, thì press "Ctrl key" rồi press Spacebar.
- Muốn sang nốt kế tiếp, bạn chỉ cần press SPACEBAR (verion 4.2) hoặc TAB key.

b). Viết lời 2
- Click vào VOICE icon trên toolbar và chọn số 2. (Nếu viết lời 3 thì chọn số 3, vv...)
- Click vào nốt nhạc và viết như ở trên...

c). Adjust các số của mỗi câu cho đều.
Khi bài hát có nhiều câu nhạc, thí dụ mà các chữ ngắn dài không đều (thí dụ: 1. Con ; 2. Không ; 3. ai )

Muốn adjust các số ở đầu mỗi câu nhạc cho đều nhau thì chúng ta dùng những spaces ở giữa con số và sau của mỗi chữ. Những chữ càng ngắn thì chúng ta bỏ càng nhiều spaces.

d). Di chuyển chữ:
- Nếu 2 chữ gần nhau mà sát nhau quá, bạn có thể dị chuyển các chữ ra xa hơn một chút bằng cách click vào Arrow Tool rồi click vào chữ đó mà drag nó ra xa\.

- Nếu 2 hàng chữ sát nhau qúa, bạn có thể kéo cả hàng chữ lên hoặc xuống bằng cách click vào cái mũi tên mầu đỏ (ở đầu khuông nhạc trong khi viết lyric) kể kéo lên hoặc xuống.

(Chú ý: Nếu bạn muốn tất cả các hàng đều có khoảng cách bằng nhau, thì press "Ctrl key" trong khi move cái mũi tên).

Go to Top of Page

HoangHung

NC/CT
1210 Posts

Posted - 01/09/02 :  07:58  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message
Nếu các bạn có thắc mắc gì về những hướng dẫn ở trên, xin post trong forum sau đây:

http://www.calendi.com/thanhnhac/link.asp?TOPIC_ID=285

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Topic Locked
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05