Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Mùa Chay & Phục Sinh
 THÁNH VỊNH ĐÁP CA - NGỌC DIÊP
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

ple22

Others
678 Posts

Posted - 03/03/22 :  10:05  Show Profile Send ple22 a Private Message  Reply with Quote
THÁNH VỊNH - ĐÁP CA
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C - NGỌC DIỆP

Tv 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Trình bày: Billy Thông, Guitar Khắc Hậu

----------------------------------------------------------------------

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C - NGỌC DIỆP

Tv 26: 1, 7-8a, 8b-9abc, 13-14

Hòa âm phối khí và trình bày: Trần M. Hoàng

======================================================================

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - NĂM C - NGỌC DIỆP

Tv 102: 1-2, 3-4, 6-7, 8, 11

Hòa âm phối khí và trình bày: Trần M. Hoàng

======================================================================

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - NĂM C - NGỌC DIỆP

Tv 33: 2-3, 4-5, 6-7

Hòa âm và trình bày: Trần M. Hoàng

======================================================================


CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM C - Ngọc Diệp


Tv 125: 1-2ab, 2cd-3, 4-5,6

Trình bày: Minh Quân, Guitar: Khắc Hậu

======================================================================


CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM C - Ngọc Diệp


Tv 21: 8-9, 17-18, 19-20, 23-24

Hoà âm phối khí và trình bày: Trần M. Hoàng

======================================================================

THỨ 5 TUẦN THÁNH - Ngọc Diệp

Tv 115: 12-13, 15-16bc, 17-18

Hòa âm phối khí và trình bày: Trần M Hoàng
Imprimatur by † Most Rev. KEVIN W. VANN, Bishop of Orange in California


https://phungca.blogspot.com(

Edited by - ple22 on 04/11/22 09:21
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05