Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Mùa Chay & Phục Sinh
 bài mới "Cùng Ngài Phục Sinh"
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

tranthe

CT/NC
322 Posts

Posted - 03/13/22 :  16:50  Show Profile  Email Poster Send tranthe a Private Message  Reply with Quote
Chia sẻ với cả nhà bài hát mới: "Cùng Ngài Phục Sinh":
https://www.youtube.com/watch?v=CyG5saZVwlM
pdf: https://www.calendi.com/baihat/phucsinh/CungNgaiPhucSinh_tranthe.pdf
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05