Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 Cn-23A
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
969 Posts

Posted - 09/03/17 :  07:13  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A


Thanh vinh dap ca: https://youtu.be/LZ2Ybq2CwhI


Ruoc le: https://youtu.be/Ig43qC2A0jI?list=PL6gJpq-ROT0dERbISKnCZJgmNNtWFpFpr

HoangHung

NC/CT
969 Posts

Posted - 08/30/20 :  12:25  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THÁNH CA PHỤNG VỤ CN 23 TN A

Đáp Ca: TV 94. https://youtu.be/LZ2Ybq2CwhI

Rước Lễ 1: Sửa lỗi cho nhau: https://youtu.be/y-CNrAfozJo

Ruoc le 2: Con chỉ là con  https://youtu.be/Ig43qC2A0jI?list=PL6gJpq-ROT0dERbISKnCZJgmNNtWFpFpr    
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05