Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 Cn-24A
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
969 Posts

Posted - 09/09/17 :  22:29  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A


BÀI HÁT ĐÁP CA: https://youtu.be/bSujF6TD_lI

BÀI HÁT HIỆP LỄ: https://youtu.be/QoY1lIzRIfA

HoangHung

NC/CT
969 Posts

Posted - 09/06/20 :  10:49  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THÁNH CA PHỤNG VỤ CN 24 A

ĐÁP CA. TV 102: https://youtu.be/bSujF6TD_lI

HIỆP LỄ: Hết lòng tha thứ: https://youtu.be/QoY1lIzRIfA

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05