Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 CN-25A
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
1156 Posts

Posted - 09/17/17 :  10:54  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
BÀI HÁT ĐÁP CA VÀ HIỆP LỄ CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN A

Bai hat dap ca: https://youtu.be/WJuGDBUh_OM
Bai hat hiep le: https://youtu.be/0DYm8mGjRmU

HoangHung

NC/CT
1156 Posts

Posted - 09/13/20 :  21:35  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THÁNH CA PHỤNG VỤ CN 25 TN A

Nhập lễ: Lên đền thánh: https://www.youtube.com/watch?v=J8fNNq_s8BE

Dap ca: TV 144. https://youtu.be/WJuGDBUh_OM

Hiep le: Thiên Chúa công bình: https://youtu.be/0DYm8mGjRmU

Go to Top of Page

HoangHung

NC/CT
1156 Posts

Posted - 09/17/23 :  08:13  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THÁNH CA PHỤNG VỤ CN 25 TN A

Dap ca: TV 144: https://www.youtube.com/watch?v=bQz37k7cYs4

Hiep le: Thiên Chúa công bình: https://www.youtube.com/watch?v=u4ta22oWgCU

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05