Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 Thứ Năm Tuần Thánh
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
955 Posts

Posted - 03/24/18 :  06:47  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THU 5


TVĐC thứ 5 TT:https://youtu.be/Bx_JD11THGw
Hiệp lễ thứ 5 TT: https://www.youtube.com/watch?v=IEtTz4Hsy3o

HoangHung

NC/CT
955 Posts

Posted - 04/14/19 :  21:53  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Đáp ca - TV 115: https://youtu.be/Bx_JD11THGw

Hiệp lễ - Tâm tình yêu mến: https://youtu.be/jUKcI_PANFs  

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05