Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Thứ Năm Tuần Thánh
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
1099 Posts

Posted - 03/24/18 :  06:47  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THU 5


TVĐC thứ 5 TT:https://youtu.be/Bx_JD11THGw
Hiệp lễ thứ 5 TT: https://www.youtube.com/watch?v=IEtTz4Hsy3o

HoangHung

NC/CT
1099 Posts

Posted - 04/10/22 :  07:19  Show Profile  Email Poster Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Đáp ca - TV 115: https://youtu.be/Bx_JD11THGw

Nghi thức Rửa chân: Khiêm nhu phục vụ: https://www.youtube.com/watch?v=59Mapi5uBHo

Hiệp lễ (1). Điều răn mới: https://www.youtube.com/watch?v=nK7yxQEmfFI

Hiệp lễ (2). Tâm tình yêu mến: https://youtu.be/jUKcI_PANFs

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Send Topic to a Friend
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05