Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 Thứ Sáu Tuần Thánh
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
955 Posts

Posted - 03/24/18 :  06:48  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THU 6 TUAN THANH

TVĐC thứ 6 TT: https://youtu.be/PVcSctPC194
Hiệp lễ thứ 6 TT (1): https://youtu.be/K5IyiqDQhmw
Hiệp lễ thứ 6 TT (2): https://youtu.be/jUKcI_PANFs

HoangHung

NC/CT
955 Posts

Posted - 04/14/19 :  21:55  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Đáp ca- TV 30: https://youtu.be/PVcSctPC194
Hiêp lễ (1)- Trên cây thập giá: https://youtu.be/K5IyiqDQhmw
Hiệp lễ (2)- Yêu như Chúa yêu: https://www.youtube.com/watch?v=IEtTz4Hsy3o

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05